Politika kvality

Svým profesionálním přístupem pro své zákazníky zajišťujeme produkty ve vysoké kvalitě a ve správný čas tak, abychom byli vyhledávaným a spolehlivým partnerem. Spokojenost zákazníka je pro nás na prvním místě.

Naše společnost chce dále rozšiřovat portfolio služeb o nové progresivní technologie zpracování produktů, abychom našim partnerům mohli možnost nabídnout stéle komplexnější možnosti dodávky.

Naši profesní úspěšnost trvale posilujeme stabilizací okruhu vybraných subdodavatelů, splňujících ty nejnáročnější požadavky na kvalitu dodávek a služeb.

Naši školení zaměstnanci jsou vedení k zodpovědnosti, spolehlivosti a preciznosti. Podporujeme v nich aktivní přístup při zlepšování a zavádění inovací, pro co společnost vytváří vhodné pracovní prostředí a trvale tak dokáže posouvat ekonomiku projektů pro zákazníky.

Naše společnost se zavazuje plnit všechny požadavky zákazníků a zákonných předpisů, které se na ni vztahují a tím přispívat k dobrému jménu.

Vyhlášením této politiky kvality, se zavazujeme k neustálému zdokonalování a optimalizaci procesů a požadovaných systémů kvality.

Jednatelé společnosti