Obrábění kovů

Ke svařencům, odlitkům, výliskům, případně sestavám nabízíme adekvátní formy obrábění dle finálním potřeb a účelu výrobku.